Informatie voor zorgverleners

Waarom een kwaliteitsregister?

Orthodontische behandelingen kunnen zowel door een tandarts als door een orthodontist worden uitgevoerd. Beiden zijn hiertoe bevoegd. Orthodontisten hebben een 4-jarige postdoctorale opleiding achter de rug. Tandartsen (zoals de OK-geaccrediteerde tandartsen) die orthodontische behandelingen aanbieden zijn na hun studie aanvullend geschoold om die orthodontische behandelingen te verrichten. Vroeger werd dat gezien als voldoende waarborg voor de kwaliteit van de behandelingen voor de rest van de professionele carrière. Tijden zijn veranderd!

Het OK Register is in 2012 in het leven geroepen door de VTvO om de kwaliteit van de aangesloten tandartsen of orthodontisten zichtbaar te maken en de aangesloten leden uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Tevens is er, door duidelijkheid over de geleverde kwaliteit van de behandelingen, meer ruimte voor representatief overleg met verzekeraars, overheid en patiëntenverenigingen.
Jaarlijks per 1 januari wordt de ledenlijst van OK geaccrediteerde zorgverleners geactualiseerd.

Onderstaande een verkorte weergave van de eisen die worden gesteld aan OK Register deelnemers. De volledige tekst vindt u in het VTvO Kwaliteitsreglement.

 

Toetredingseisen van het OK Register

 • Ingeschreven zijn als tandarts of (orthodontisch) specialist in het BIG-register zonder beperkingen of doorhalingen;
 • Lid zijn van de VTvO;
 • In staat adequaat in de Nederlandse taal te communiceren met patiënten en beroepsgenoten. Zie hiervoor ook het BIG-register onder 'Nederlandse taalvaardigheid';
 • Aantoonbaar in de voorgaande twee jaren minimaal tien dagdelen orthodontische nascholing gevolgd;
 • Aantoonbaar in de voorgaande twee jaren bij minimaal 40 patiënten met een actieve orthodontische behandeling gestart;
 • Aantonen dat de zorgprocessen in de praktijk zorgvuldig zijn geprotocolleerd;
 • Een cv aanleveren (voor details zie document kwaliteitseisen, te downloaden op de website)
 • Vijf afbehandelde cases aan te leveren als Powerpoint presentatie conform de daarvoor beschikbare template
 • Betalen van de jaarlijkse OK Registerbijdrage (in 2022 € 250)

Als aan deze eisen wordt voldaan krijgt men de status aspirant lid.

De eisen voor OK register (her) accreditatie

 • Blijven voldoen aan de toetredingseisen
  • Ingeschreven zijn in het BIG Register als tandarts of (orthodontisch) specialist;
  • Lid zijn van de VTvO
  • In staat adequaat in de Nederlandse taal te communiceren met patiënten en beroepsgenoten. Zie hiervoor ook het BIG-register onder 'Nederlandse taalvaardigheid';
  • betaling van de jaarlijkse bijdrage
 • Elke vijf jaar opnieuw 10 afbehandelde cases aanleveren die voldoen aan de vereisten die daarvoor gesteld zijn
 • Aantonen dat in de twee jaar voor her-accreditatie bij minimaal 80 patiënten een nieuwe orthodontische behandeling is gestart;
 • Aantonen dat in vijf jaar minimaal 25 dagdelen orthodontische nascholing is gevolgd;
 • Verplicht aanwezig zijn op en actief deel te nemen aan de jaarlijkse OK dag. Men dient minimaal drie keer in vijf jaar aanwezig te zijn. Voor de deelname dienen één prospectieve case en één afbehandelde case aangeleverd te worden;
 • Aantoonbaar eens per vijf jaar deelnemen aan een praktijkvisitatie, bijvoorbeeld volgens een KNMT visitatietraject;
 • Aantoonbaar eens per vijf jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Voor dit punt is een KRT accreditatie ook voldoende;
 • Verplicht vijf keer in vijf jaar de regiobijeenkomsten bijwonen, online of op locatie

 

Deelnemer van het OK register worden?

Deelnemer worden aan het OK register is alleen mogelijk voor VTvO leden. Als u nog geen lid bent van de VTvO dan kunt u zich aan melden via de VTvO site. Klik hier voor de aanmeldpagina.

Wanneer uw lidmaatschap van de VTvO actief is logt u in en klikt u op de 'aanmelden voor het OK register' button in uw profiel.

In het jaar van aanmelding geldt een aspirant lidmaatschap die de nieuwe OK registerdeelnemer de mogelijkheid geeft om aan zijn verplichtingen voor OK accreditatie in het daaropvolgende jaar te voldoen. Het aspirant lidmaatschap geeft recht op alle bijeenkomsten, ondersteuning en eventuele kortingen. De financiële bijdrage (€ 250 in 2022) wordt bij de eerste aanmelding naar rato van het aantal kalendermaanden vastgesteld.

 

Meer weten?

Bent u tandarts of orthodontist en heeft u vragen over het OK Register?
Neem dan contact met ons op via deze site. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar de ledenadministratie.